Alkotest

Prema podacima iz nedavno usvojenog Nacionalnog programa prevencije štetne
upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja u Srbiji, alkoholna pića
najzastupljenija su psihoaktivna supstanca u Srbiji.

BUSINESS CENTRE-GOLD GUARD

Raspolaže profesinalnim alkotest uređajem Alcovisor Mercury koji poseduje uverenje o overavanju merila izdato od strane akreditovanog kontrolnog tela.

Usluge alkotestiranja

Vrši sertifikovano ljudstvo BUSINESS CENTRE-GOLD GUARD-a
Za uspešno poslovanje kao i preventivno delovannje kao savremenu metodu kontrolisanja zaposlenih je prvi na tržištu istupio sa ovim vidom kontrole i pružanja usluga domaćim i inostranim kompanijama.

Savremeni poslovni svet

Uvrstio je ovu kontrolu među prvim uslovima za ispunjavanje preduslova uspešnog poslovanja i samim tim potreba za našim angažovanjem iz dana u dan raste.