Event security

GOLD GUARD  ima razvijen program za obezbeđenje svih vrsta javnih događaja.

Naš menadžment se sa osobljem organizatora uvek prethodno dogovara kako bi identifikovali potencijalne slabosti i prilagodili strategiju za sigurnost svih prisutnih na skupovima.Kompanija obezbeđuje svu neophodnu logistiku i potrebnu dokumentaciju koju zahtevaju nadležne policijske uprave.

Obezbeđenje specijalnih događaja  uključuje:

  • Koncerte
  • Sportske događaje
  • VIP okupljanja
  • Gradilišta
  • Zabavne događaje