Operativni centar

ALARM MONITORING

Je vid obezbeđenja koji funkcioniše tako što se ugrađeni alarmni sistemi na objektu korisnika povezuju sa našim Monitoring centrom.

Naši iskusni operateri

Preko najsavremenijih softvera prate rad povezanih alarmnih sistema. Na taj način objekat je 24 časa pod budnim okom naših operatera.

VIDEO MONITORING

Je vid obezbeđenja koji funkcioniše tako što se ugrađeni video sistemi na objektu korisnika povezuju sa našim Monitoring centrom.