Tehnička zaštita

Glavna potpora svih bezbednosnih rešenja jesu tehnički sistemi zaštite projektovani i instalirani shodno proceni rizika i usaglašeni sa poslovnim procesima i vrednostima sistema koje je predmet obezbeđenja.

Prateći zahteve tržišta GOLD GUARDje izgradila savremeni Kontrolno-operativni monitoring centar gde integrišemo sve sisteme tehničkog obezbeđenja po zahtevima klijenata i permanentno unapređujemo softverske i hardverske kapacitete.

Operativni centar opslužuje posada od 2 CCTV operatera u smeni u kontinuiranom radu 24/7. Naš monitoring centar ima potpunu autonomiju. Monitoring centar je postavljen na softverskoj security platformi na koju integrišemo različite vrste alarmnih dojava kao što su kontrola pristupa, protiv-provalni sistem, dojava požrara, aktiviranje panik  tastera i slično nakon čega po prijemu informacije o vanrednom događaju nekog od uvezanih sistema vršimo proveru i intervenciju u skladu sa  propisanim bezbednosnim procedurama

Pored opreme naš fokus i razvojnu stranu GOLD GUARD-a predstavljaju programska rešenja za integraciju sistema bezbednosti i davanja podrške poslovanju u praćenju i analizi poslovnih procesa.